Forside

Se alle opslag

 Skriv opslag 

Se opslag inden for...   
   nåletræ
   løvtræ
   brænde, nåletræ
   brænde, løvtræ
   juletræ
   klippegrønt
   skåren vare
   andet

Nyhedsbrev

Gode råd om brændefyring

Skovprodukter

Gode råd om brændefyring

I mange tilfælde skal man vælge mellem penge og miljø. Med brændefyring er det omvendt: Miljøvenlig fyring giver også den bedste udnyttelse af brændet.

Hvorfor er der så stor forskel i prisen på brænde?

Hvis træet er tørt, har det nogenlunde samme brændværdi per kg. træ uanset træart.

De forskellige træarter vejer imidlertid ikke lige meget per rummeter. Tager man et stykke bøg og et stykke gran i hånden, kan man mærke forskellen. Friskt eg og bøg synker for eksempel i vand, mens de fleste andre træarter flyder.

Også når træet er tørt, kan man mærke, at stykkerne ikke er lige tunge. En rummeter ædelt løv som bøg eller eg vejer mere end en rummeter pil eller poppel, og derfor er brændværdien større - og prisen.

Dertil kommer, at nåletræ indeholder harpiks, som får træet til at skyde gnister. Det spiller ingen rolle i en brændeovn, men i en åben pejs bør man ikke fyre med nåletræ, og det gør løv mere efterspurgt.

Jeg har lagt mærke til, at man nogle gange kan lugte en brændeovn på lang afstand. Hvad er der i røgen?

Brænde er et naturprodukt, og derfor er mange tilbøjelige til at tro, at røgen altid er ren. Så enkelt er det desværre ikke.

Hvis ovnen er varm, brændet er tørt og der er en passende mængde luft, får man en god og ren forbrænding, som ikke lugter, men hvis en af de tre forudsætninger mangler, brænder træet dårligt. Ikke alene giver det mindre varme, det giver også mange skadelige stoffer i røgen.

Man taler meget om at begrænse partikelforureningen fra dieselbiler, men de færreste er opmærksomme på, at brændeovne kan forurene på samme måde, hvis ikke man fyrer rigtigt. Mere om det i næste punkt:

Hvordan fyrer man mest økonomisk og miljøvenligt?

Man kan gøre flere ting for at få den bedste økonomi og den mindste røg.

Før man fyrer

Det vigtigste af alt er, at brændet er tørt. Desværre er det lettere sagt end gjort.

Træ kan kun tørre, hvis luften er tørrere end træet. Det friske træ kan i begyndelsen tørre udendørs under et halvtag, men i et vådt efterår kan man nå grnsen for, hvor meget vand luften kan trække ud af træet. Det bedste er at få træet indendørs til sidst, hvis man har mulighed for det. Et år under halvtag og et halvt år under tag er en god tommelfingerregel for rundt brænde. Korte, kløvede stykker tørrer hurtigere end langt, rundt træ.

Sørg for at have luft til alle sider omkring brændet, mens det tørrer. Det er en god ide at stable brændet på strøer, og hvis man stabler op ad en mur, er det bedst ikke at lægge brændet helt op til muren.

Når man fyrer

Alle ved, hvordan man tænder op: Først avispapir, så kviste og barkstykker, oven på det små brændestykker og til sidst det rigtige brænde.

Alle har nok også prøvet, at det ikke går så nemt, som man håbede. Man glemmer ofte, at alt i optændingen skal være så tørt som muligt. En stak aviser, der ligger i et koldt sommerhus, kan suge fugt, og faktisk er fugtige aviser gode til at slukke en mindre brand.

Tændvædske, optændingsblokke og den slags behøver man ikke, hvis alting er tørt. Hvis brændet er vådt, hjælper det alligevel ikke meget.

Det er på alle måder sund fornuft at fyre rigtigt. Det giver mest varme, renest luft og mindst sod i skorstenen.